Mga Komite ng Komunidad

Mga Komite ng Komunidad

Patakaran: Ang gawain ng TLCPCP ay nangyayari sa loob ng istruktura ng mga komite na binubuo ng mga boluntaryo. Ang mga komite ay nilikha batay sa diskarte ng organisasyon at sa rekomendasyon ng Executive Director. Ang Executive Director ay nagrerekrut ng mga tagapangulo ng komite, nagtatalaga ng mga singil sa komite, at nangangasiwa sa gawain ng komite.

Pamamaraan:

 1. Gamit ang estratehiyang pang-organisasyon, inirerekomenda ng ED ang mga komite para magawa ang gawain.
  • Ang mga komite ay idinaragdag o ititigil sa loob ng isang buwan ng taunang pagpupulong ng TLCPCP.
  • Ang mga singil para sa bawat komite ay itinalaga sa loob ng isang buwan ng taunang pagpupulong.
  • Inaprubahan ng Lupon ang talaan ng mga komite na inirerekomenda ng ED
  • Sa rekomendasyon ng ED at sa pag-apruba ng mga komite ng lupon ay maaaring ipatawag o i-discharge anumang oras sa loob ng taon at ang mga singil sa komite ay maaaring baguhin kung kinakailangan.
 2. Nagbibigay ang ED ng buwanang update sa lupon ng TLCPCP tungkol sa gawain ng komite
 3. Batay sa mga tuntunin ng TLCPCP, at patnubay mula sa ED, ang mga komite ay maaaring magdisenyo ng kanilang sariling diskarte sa pagsasagawa ng kanilang trabaho, kabilang ang dalas ng pagpupulong, paraan ng pagpupulong, paggamit ng mga grupo ng trabaho, atbp.
 4. Ang mga miyembro ng Lupon ng TLCPCP ay inaasahang lalahok sa (mga) komite na kanilang pinili bilang mga miyembro, upuan, o tagapag-ugnay.
 5. Maaaring kabilang sa mga komite ngunit hindi limitado sa: Mga Materyales, Pagpapatunay, Pananalapi, Mga Pagtitipon, Komite ng Agenda ng Portland.
4 na tao sa isang tsikahan na nakasuot ng Volunteer T-shirt

Mga komite

Tagapangulo ng Komite: Betsy Gadbois (View Profile ng Komunidad ni Betsy)
Email: bgadbois@starsvcs.com

Mga Workgroup ng Materials Committee
 • Kurikulum ng PCT
 • Kurikulum ng PPT
 • Mga kwento
 • Kultura

Isang Pahina na Paglalarawan para sa Komiteng ito: Mag-download ng PDF

Tagapangulo ng Komite: Nolda Ware (View Profile ng Komunidad ni Nolda)
Email: n.ware@uniti4all.com

Tagapangulo ng Komite (pansamantala): Tanya Richmond (View Profile ng Komunidad ni Tanya)
Email: tanya@sdaus.com

Tagapangulo ng Komite (pansamantala): Leigh Ann Kingsbury (View Profile ng Komunidad ni Leigh Ann)
Email: lakingsbury@suddenlink.net

Tagalog

Gumagamit ang website na ito ng cookies upang matiyak na makukuha mo ang pinakamahusay na karanasan sa aming website.